Het Yasemin Smit 5flex sponsorplan

 

De club extra inkomsten en de sponsor bespaart!

Veel sportverenigingen hebben problemen hun begroting sluitend te maken. Sponsoren zijn hard nodig. Yasemin Smit heeft veel aan de sport te danken en is zeer betrokken bij het wel en wee van sportverenigingen. Graag wil zij haar bekendheid inzetten om clubs te helpen.

Het idee: veel bedrijven in de onmiddellijke omgeving van clubs maken in toenemende mate gebruik van flexkrachten, zoals uitzendkrachten.
Via een sponsorovereenkomst tussen het Sponsorplan van Yasemin en de club komt een flink deel van de daarbij gerealiseerde marge ten goede aan de club. Dit kan oplopen tot duizenden euro’s op jaarbasis. En als beloning voor deelname ontvangt de sponsor ook nog eens 10% korting op de betaalde marge!

Yasemin koos voor de uitvoering voor samenwerking met 5Flex

5Flex is uitzendspecialist, we zijn actief in uitzenden, werving & selectie en detachering. Wij helpen organisaties en kandidaten met het realiseren van de juiste balans tussen vast en flex. Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Het integrale dienstenpakket bestaat uit werven, selecteren, ZZP bemiddelen, uitzenden, detacheren.
5Flex vindt het belangrijk om het persoonlijke contact te behouden. Wij kennen onze opdrachtgevers en medewerkers persoonlijk. Daar ligt onze prioriteit, niet perse in de aantallen, maar juist in de kwaliteit.

 

Backoffice

De backoffice van 5Flex is lid van de branchevereniging ABU en gecertificeerd volgens NEN 4400-1 van de Stichting Normering Arbeid. Hiervoor vindt een periodieke screening plaats, een waarborg voor de juiste afdrachten, sociale lasten, loonbelasting, liquiditeit en solvabiliteit.
5Flex, een no nonsens bedrijf actief in alle branches, gespecialiseerd in horeca en facilitair.
Dat maakt ons bijzonder. We zijn echte ondernemers, denken mee met onze klanten en dat is ook waarom wij zo worden gewaardeerd door onze klanten. Eén van onze sterke punten? Groot zijn door persoonlijk te blijven! Daarnaast verdiepen wij ons in de lokale markt. Local for locals.

Het Yasemin Smit 5Flex Sponsorplan

Onderdeel van het lokaal ondernemerschap is het zoeken naar mogelijkheden om lokale (amateur) sportverenigingen financieel te ondersteunen.
Een voor alle betrokken partijen gunstige vorm hiervan is het Yasemin Smit 5Flex Sponsorplan. Hierbij treedt 5Flex niet alleen zelf op als sponsor van de vereniging, maar ze kanaliseert ook sponsormogelijkheden voor derden die de sportvereniging een warm hart toedragen.

Simpel gezegd komt het sponsorplan hierop neer: voor elk verloond uur dat onder de sponsorovereenkomst valt, verplicht het Sponsorplan zich om 30% van de commerciële marge aan de vereniging af te staan. Daarnaast ontvangt de sponsor als inlenende partij, ook nog eens 10% korting op de commerciële marge.

In totaal levert het plan dus 40% op.
Daarbij geldt als uitgangspunt dat de propositie naar de inlener minimaal even goed is als de huidige. Het ligt voor de hand om bij inleners in eerst instantie te denken aan leden van de vereniging die in hun bedrijfsvoering op regelmatige basis gebruik maken van flexibele arbeid. Noodzakelijk is dit echter niet.
In principe kan iedere organisatie die dat wil de vereniging steunen via het Sponsorplan.

 

Werking

Het Sponsorplan is volledig transparant. Er wordt gewerkt met een vooraf afgesproken Loonkosten Factor.
Het bedrag dat overblijft tussen de prijs die de inlener bij zijn huidige leverancier betaalt en het bruto uurloon maal de Loonkosten Factor is de bruto marge waarmee binnen het Sponsorplan wordt gewerkt. 60% daarvan is ter dekking van operationele kosten, zoals kosten van werving en selectie, salaris- en planadministratie, voorfinanciering van salarissen, marges en marketing kosten. 40% is beschikbaar voor de vereniging en sponsoren. Dit laatste wordt in onderling overleg tussen Vereniging, Inlener en 5Flex afgesproken.

 

Hoe gaan we van start

Om tot een succesvolle samenwerking met het Yasemin Smit 5Flex Sponsorplan te komen werken we met het volgende globale stappenplan:

1. Bespreking concept met bestuur/sponsorcommissie binnen de vereniging.
2. Eventueel een presentatie ter toelichting.
3. Principe akkoord met opzet en beoogde uitvoering.
4. Aanwijzing van een “Ambassadeur” binnen de vereniging.
5. 2-3 proefbezoeken bij potentiële gegadigden.
6. Inschatting van mogelijkheden tot start (Volume > 600 u/pw) en doorgroei.
7. Ondertekening definitieve overeenkomst en eventuele clubpresentatie met Yasemin Smit.
8. Start.

Rekenvoorbeeld:
Een flexkracht, vaak uitzendkracht, heeft een bruto uurloon van bijvoorbeeld € 10,-. De bruto loonkosten bedragen dan € 16,85 per uur. Stel de huidige prijs die de inlener daarvoor betaalt is € 20,35. De bruto marge vanuit het Sponsorplan is dan € 3,50. Bij een 30-10 verdeling betekent dat € 1,05 per verloond uur voor de vereniging.
Als de flexkracht gemiddeld 34 uur per week werkt en 50 weken per jaar, betekent dat een bedrag van € 1785,- per flexkracht per jaar voor de vereniging. Deelnemende bedrijven mogen er ook voor kiezen hun besparing als extra sponsor bedrag via het plan aan de club te doneren. Er zijn dus veel redenen om te onderzoeken of het Yasemin Smit 5Flex Sponsorplan binnen uw vereniging kans van slagen heeft.

 

Contact

Wilt u meer weten als vereniging, werkgever, werknemer of ZZP’er over het sponsorplan? Neemt u dan gerust contact op met ons via telefoonnummer 06 27 82 50 93 of per mail info@5flex.nl
We werken graag voor u!

Design en drukwerk: ByStephanie

 

WhatsApp chat